Usługi doradcze

Zapraszamy do skorzystanie z naszych usług doradczych. Nasze doświadczenie zawodowe pozwala nam na właściwą ocenę i rekomendację rozwiązań dotyczących współpracy z sieciami sklepów. Doradzamy na każdym etapie współpracy i pomagamy modyfikować niezbędne jej elementy w oczekiwanym przez Państwa kierunku.

Zakres naszych usług doradczych dotyczących współpracy z sieciami podzieliliśmy na następujące obszary:
 • doradztwo dotyczące obiektywnych aspektów współpracy, takich jak:
  • przygotowanie do rozpoczęcie współpracy,
  • zakres współpracy,
  • obecna i oczekiwana forma współpracy,
  • potencjalne kierunki rozwoju,
  • obowiązujące dokumenty.
 • doradztwo personalne i zawodowe, dotyczące oceny Państwa pracowników w zakresie kompetencji i kwalifikacji
Założenia projektów, wnioski, rekomendacje i szczegółowe rozwiązania wspomagamy analizami i badaniami (analizy branżowe, badania ankietowe, wywiady bezpośrednie itp.).

Procedura realizacji usług doradczych

Procedura realizacji usług doradczych zakłada postępowanie dwuetapowe:
 1. Etap pierwszy – działania wstępne przed podpisaniem umowy:
  • podpisanie deklaracji poufności
  • analiza wstępnych materiałów
  • ustalenie zakresu kosztów dodatkowych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu (koszty dojazdu, koszty pozyskania dodatkowych informacji, dodatkowe konsultacje itp.)
  • opracowanie harmonogramu realizacji projektu

 2. Etap drugi – działania po podpisaniu umowy:
  • pozyskanie i analiza danych
  • dostarczenie wstępnych wniosków (sprawozdania z poszczególnych etapów realizacji projektu)
  • weryfikacja kluczowych założeń przez Zleceniodawcę
  • opracowanie pisemnego raportu
  • prezentacja i omówienie wniosków wynikających z realizacji projektu doradczego
Wycena projektu

Każdy projekt ma charakter indywidualny i podlega indywidualnej wycenie, na którą mają wpływ głównie takie aspekty, jak:
 • zakres projektu
 • przyjęta metodologia
 • zakres i koszt informacji dodatkowych, które są niezbędne do pozyskania z punktu widzenia przyjętej metody i celu projektu