Projekty szkoleniowe

Na bazie naszych doświadczeń zawodowych przygotowujemy indywidualne projekty szkoleniowe. Mogą one mieć formę wykładowo-warsztatową jak szkolenia uniwersalne lub typowo warsztatową.

Wariant warsztatowy koncentruje się na rozwiązywaniu zadań będących przybliżeniem rzeczywistości z którą stykają się uczestnicy tych szkoleń. Zadania otrzymują oni przed spotkaniami warsztatowymi lub w ich trakcie.