Praktyczne zasady współpracy z sieciami sklepów

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu otwartym. Oparte jest ono na uniwersalnym programie, którego zadaniem jest szczegółowe omówienie wszystkich elementów niezbędnych we współpracy z sieciami sklepów. Przed rozpoczęciem szkolenia, zapytamy o Państwa oczekiwania dotyczące programu i efektów szkolenia. Uwzględniając uwagi całej grupy, zmodyfikujemy szkolenie w oczekiwanym przez Państwa kierunku.

Zadbamy o to, aby byli Państwo zadowoleni z uczestnictwa w naszym szkoleniu i pomożemy we wdrożeniu nowych umiejętności w życie.
Oferujemy fachową pomoc i doradztwo w okresie do 3 miesięcy po zakończonym szkoleniu.

Gwarantujemy sprawną organizację - salę szkoleniową, wyżywienie; rezerwację miejsca noclegowego dla uczestników.

Szkolenia prowadzimy w małych maksymalnie 10-cio osobowych grupach.

Dodatkowym nieformalną korzyścią z naszego szkolenia będzie możliwość spotkania się przedstawicieli różnych firm, z wielu regionów kraju. Wymiana informacji, spojrzenia na siebie i własną firmę oczami osób pracujących na podobnych stanowiskach i spotykających się z podobnymi problemami w innych firmach – rzecz naszym zdaniem bezcenna.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy w następujących obszarach:
 • przygotowanie się do współpracy z sieciami, które ma pod opieką
 • prowadzenie rozmów handlowych
 • sytuacje kryzysowe
 • rozwiązywanie codziennych problemów
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest zarówno dla początkujących sprzedawców współpracujących z sieciami jak i dla tych, którzy mimo ogromnego doświadczenia potrafią i chcą rozwijać się nadal.

Program szkolenia
 1. Co powinniśmy wiedzieć o sieci
 2. Analiza warunków brzegowych rozpoczęcia lub rozwijania współpracy
 3. Budowa oferty dla nowej sieci/ modyfikacja oferty
 4. Warunki handlowe - rozpoczęcie współpracy
 5. Bieżąca współpraca
 6. Rozmowy roczne
 7. Rozmowy okresowe
 8. Zmiany cenników
 9. Sytuacje kryzysowe
 10. Dokumenty
 11. Rozwiązywanie problemów dystrybucyjnych
Przebieg szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie wykładowo - warsztatowej, ma na celu przełożenie wiedzy merytorycznej na praktyczne działania, które będzie można zastosować w codziennej działalności biznesowej.
Uczestnicy szkolenia wykonują ćwiczenia oparte na przykładach z branż zbliżonych do tych, w których działa ich firma. W zależności od ilości uczestników są to zadania indywidualne lub do rozwiązywania w podgrupach.
Ćwiczenia pozwalają uczestnikom szkolenia na samodzielne określenie obszarów wiedzy, które wymagają uzupełnienia.

Liczebność grupy i miejsce szkolenia

Ilość osób: maksymalnie 10
Miejsce: Poznań, Warszawa

Informacje dodatkowe

Agenda:
Dzień 1 - Godziny: 8.30 ÷ 17:00
Dzień 2 - Godziny: 8.30 ÷ 17:00
Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

Pakiet szkoleniowy obejmuje również:
 • przerwy kawowe i obiadowe
 • materiały szkoleniowe
 • skrypt
 • dyplom ukończenia szkolenia