Praktyczne zasady współpracy z sieciami sklepów

Jeżeli Państwa Zespół Sprzedaży współpracujący z sieciami liczy więcej niż pięć osób zapraszamy do rozmów o szkoleniu zamkniętym ściśle dopasowanym do Państwa potrzeb. Wychodząc z uniwersalnego programu którego zadaniem jest szczegółowe omówienie wszystkich elementów niezbędnych we współpracy z sieciami sklepów, opracowujemy wspólnie program którym jesteście Państwo zainteresowani.
Szkolenia prowadzimy w małych maksymalnie 10-cio osobowych grupach.
Oferujemy fachową pomoc i doradztwo w okresie do 3 miesięcy po zakończonym szkoleniu.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy w następujących obszarach:
 • przygotowanie się do współpracy z sieciami, które ma pod opieką
 • prowadzenie rozmów handlowych
 • sytuacje kryzysowe
 • rozwiązywanie codziennych problemów
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest zarówno dla początkujących sprzedawców współpracujących z sieciami jak i dla tych którzy mimo ogromnego doświadczenia potrafią i chcą rozwijać się nadal.

Program szkolenia

Do dyspozycji Zleceniodawcy są poniższe bloki tematyczne.
Ich zawartość może być rozszerzana lub zawężana w zależności od potrzeb.
 1. Co powinniśmy wiedzieć o sieci
 2. Analiza warunków brzegowych rozpoczęcia lub rozwijania współpracy
 3. Budowa oferty dla nowej sieci/ modyfikacja oferty
 4. Warunki handlowe - rozpoczęcie współpracy
 5. Bieżąca współpraca
 6. Rozmowy roczne
 7. Rozmowy okresowe
 8. Zmiany cenników
 9. Sytuacje kryzysowe
 10. Dokumenty
 11. Rozwiązywanie problemów dystrybucyjnych
Przebieg szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie wykładowo - warsztatowej, ma na celu przełożenie wiedzy merytorycznej na praktyczne działania, które będzie można zastosować w codziennej działalności biznesowej.
Uczestnicy szkolenia wykonują ćwiczenia oparte na przykładach z branży w których działa ich firma.
Ćwiczenia pozwalają uczestnikom szkolenia na samodzielne określenie obszarów wiedzy, które wymagają uzupełnienia.

Liczebność grupy i miejsce szkolenia

Ilość osób: maksymalnie 10
Miejsce: dowolne

Informacje dodatkowe

Agenda:
Dzień 1 - Godziny: 8.30 ÷ 17:00
Dzień 2 - Godziny: 8.30 ÷ 17:00
Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

Pakiet szkoleniowy obejmuje również:
 • materiały szkoleniowe
 • skrypt
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu