Organizujemy szkolenia związane z szeroko pojętą współpracą handlową z sieciami sklepów

Szkolenia dotyczą całości tematyki związanej z w/w współpracą, nie koncentrują się wyłącznie na temacie negocjacje.
Zapewniamy wysoki poziom przekazywanej wiedzy.
Nasi trenerzy to praktycy w swoich dziedzinach.

Co nas wyróżnia?

  • Doświadczeni trenerzy, którzy uczestniczą w ciągłym procesie kształcenia.
  • Szkolenia przygotowane z myślą o praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy.
  • Szkolenia korzystające z rzeczywistych danych rynkowych.
  • Indywidualne programy szkoleń, uwzględniające specyfikę danej branży i potrzeby firmy.
Szkolenie otwarte
Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń otwartych.


Szkolenie zamknięte
Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń zamkniętych.

Przejdź

Projekty szkoleniowe
Zapoznaj się z naszą ofertą projektów szkoleniowych.

Przejdź